San Diego Business Journal

Online shopping giant Amazon said on Aug...