Photo

Photo detail

Jon Berg-Johnsen – Photo courtesy of the USO San Diego

Stories this photo appears in:

Berg-Johnsen Named Chairman of USO San Diego's Board

USO San Diego announced Jon Berg-Johnsen as the new chairman of the organization's board of directors.

Tease photo

Berg-Johnsen Is Named Chairman of USO San Diego's Board

USO San Diego announced Jon Berg-Johnsen as the new chairman of the organization's board of directors.

Tease photo